Home / Cabinet de Matematica

Cabinet de Matematica

•  Matematică: cabinet, cărţi de specialitate, culegeri, manuale, portofolii ale elevilor şi profesorilor, fişe de teorie, tablouri formule matematice, videoproiector, laptop;

•   Fizică: laborator, calculator, imprimantă, retroproiector, truse de experienţe mecanice, optice, electrice, planşe, abonamente revista „Evrika”, tablouri fizicieni celebri, panou „Cerc fizică”, videoproiector, laptop;

•  Chimie: laborator, reactivi, sticlărie, tabele periodice, planşe, portofolii, culegeri, cărţi de specialitate, retroproiector, alimentatoare, voltametre, diapozitive, truse de electroliză, modele structurale, ustensile;

•  Biologie: laborator, planşe, microscoape, mulaje, retroproiector, atlase, enciclopedii, teste, truse de disecţie, videoproiector, laptop.

(0)

 
 
 
Colegiului Tehnic ''Anghel Saligny''

B-dul Nicolae Grigorescu nr. 12
Telefon/ Fax: 021-340.26.54
E-mail: anghel_saligny@yahoo.com

ANUNŢ IMPORTANT! În atenţia absolvenţilor din seriile anterioare şi serie curentă: Perioada de înscriere la Examenul naţional de bacalaureat sesiunea iunie – iulie 2018 este: 29 ianuarie 2018 – 2 februarie 2018, conform Anexei la OMEN nr. 479 / 31.08.2017 privind organizarea şi desfăşurarea examenului de bacalaureat naţional 2018.
RVV