Home / Laborator de Informatica

Laborator de Informatica

laborator-ael

Informatică

 • 2 laboratoare (25, respectiv 24 calculatoare)
 • tablă interactivă
 • softuri educaţionale
 • cărţi de specialitate
 • culegeri, portofolii;

Tehnologii

 •  laborator tehnologic
 • tablă interactivă
 • copiator
 • videoproiector
 • calculator
 • imprimantă
 • SDV-uri
 • echipamente şi utilaje specifice catedrelor tehnice (construcţii, mecanică, instalaţii)
 • laborator AUTOCAD;

(0)

 
 
 
Colegiului Tehnic ''Anghel Saligny''

B-dul Nicolae Grigorescu nr. 12
Telefon/ Fax: 021-340.26.54
E-mail: anghel_saligny@yahoo.com

ANUNŢ IMPORTANT! În atenţia absolvenţilor din seriile anterioare şi serie curentă: Perioada de înscriere la Examenul naţional de bacalaureat sesiunea iunie – iulie 2018 este: 29 ianuarie 2018 – 2 februarie 2018, conform Anexei la OMEN nr. 479 / 31.08.2017 privind organizarea şi desfăşurarea examenului de bacalaureat naţional 2018.
RVV