Home / Baza materiala

Baza materiala

O  atenție  specială în  cadrul  programului  de  reformă s-a acordat  asigurării  bazei materiale, mijloacelor de instruire, ca suport pentru curriculum, prin care să   se faciliteze trecerea de la un învățămât centrat pe profesori la un învământ centrat pe elev.În concordanță cu conținutul curriculumului s-a încercat prin modul de dotare al laboratoarelor cabinetelor și atelierelor școală, prin materiale didactice necesare și prin echipamente de instruire, manuale și tehnologii didactice de utilizare a acestora să fie transformat elevul într-un factor activ al propriei instruiri .Astfel în anul școlar trecut s-a realizat igienizarea şi întreţinerea sălilor de clasă, a grupurilor sanitare, achiziţionarea de mobilier în 5 săli de clasă şi în cancelarie.În laboratoare și ateliere, există resurse materiale care sprijină procesul de învăţare, însoţite de instrucţiuni de funcţionare clare, uşor de înţeles. Se gestionează, menţine, monitorizează şi evaluează, siguranţa, gradul de adecvare şi utilizare  a echipamentelor  folosite în procesul de învăţare.Elevii au acces la resursele didactice, în permanenţă sprijiniţi de tot personalul şcolii, permiţând  accesul pe grupe în laboratoare şi ateliere.

 Baza materială

 • Suprafaţă totală ocupată : 25.716 m2 ;

 

Corp A

 • Suprafaţă construită : 1173,62 m2
 • Suprafaţă desfăşurată : 3520,86 m2 ; 
 • 7 laboratoare (1 – fizică, 1 – chimie, 3 – informatică, 1 – tehnologic, 1- laborator AUTOCAD) ;
 • 5 cabinete (1 – matematică, 1 – limba română, 1 – istorie, 1 – religie,  1 – limba franceză);
 • 13 săli de clasă;
 • 2 Cabinete metodice dotate cu 4 calculatoare conectate la Internet, imprimante și xerox;
 • Cabinet psihopedagogic
 •  Cabinet medical dotat corespunzător cu medicamente şi instrumentar;
 • 11 birouri (3 – director, 3 – secretariat, 3 – contabilitate, 1 – informatician, 1 – laborant);
 • 2 cancelarii (fumători / nefumători);
 • Grup MEDIA AS având în funcţiune 4 calculatoare, imprimantă, 2 camere de luat vederi, 2 aparate video, 1 DVD recorder, 10 televizoare, aparat foto, 1 amplificator putere, 1 mixer de sunet, filme didactice ;
 • Bufet dotat cu mobilier (9 mese+scaune, dulap-vestiar, bufet), ladă frigorifică, 2 vitrine frigorifice, 2 standuri, cuptor cu microunde;
 • Sală de festivităţi  având 70 locuri, pupitru de comandă, videoproiector, amplificator putere cu boxe, 1 mixer de sunet, DVD player, laser cu 2 fascicole, joc de lumini, tun de fum, stroboscop lumină, microfoane, trepieduri, proiectoare;

 Corp B 

 • Suprafaţă construită : 421,40 m2 ;
 • Suprafaţă desfăşurată:  1264,20 m2 ;
 • Suprafaţă curte : 18.922 m2 ;
 • 1 laborator (biologie);
 • 10 săli de clasă;
 •  Cabinet stomatologic;
 •  Bibliotecă: 29 887 volume de specialitate şi beletristică.

 Corp C

 • Suprafaţă construită : 463,60 m2 ;
 • Suprafaţă desfăşurată : 927,20 m2 ;
 • Centrul de documentare şi informare;
 • Sală de forţă;
 • Poliţia de proximitate.

 Corp D

 • Suprafaţă construită : 1.235 m2 ;
 • Suprafaţădesfasurata: 1.235 m2 ;
 • 1 laborator instalaţii;
 • 2 ateliere construcţii;
 • 2 ateliere instalaţii tehnico-sanitare şi încălziri centrale;
 • 2 ateliere mecanică;
 • 1 atelier electric;
 • 1 atelier tâmplărie;
 •  magazii

 Cămin P+4

 • Suprafaţă construită : 420 m2 ;
 • Suprafaţă desfĂŞuratĂ: 2.100 m2 ;
 • Căminul are în componenţă 64 camere + spălătorie, dotate cu mobilier nou

 Sală de sport 1.056  m2;

 • teren de sport

(0)

 
 
 
RVV