Home / Noutati / Acte necesare pentru înscrierea elevilor în clasa a IX a, Filiera Vocaţională, Profil Sportiv, an şcolar 2020 – 2021

Acte necesare pentru înscrierea elevilor în clasa a IX a, Filiera Vocaţională, Profil Sportiv, an şcolar 2020 – 2021

Aviz medical cu menţiunea “Apt pentru efort fizic / Clinic sanatos”, eliberat cu maximum 10 zile lucratoare înainte de înscriere ( condiţie eliminatorie);

Existenţa unui document, din cele menţionate mai jos, care să ateste că elevul practică organizat, de cel puţin un an calendaristic, disciplina sportivă pentru care solicita înscrierea ) pentru disciplinele sportive din Oferta educaţională pentru anul şcolar

2020-2021) conditie eliminatorie:

  • Carnet de legitimare sportivă (legitimaţie de sportiv) în disciplina pentru care se înscrie şi se constituie clasa, vizat de către forul de specialitate pentru cel puţin unul din ultimii doi ani competiţionali ( în copie conform cu originalul);
  • Adeverinţă de la clubul sportiv / asociaţia sportivă sau de la unitatea de învăţământ cu program sportiv integrat / suplimentar că practică organizat disciplina sportivă pentru care se înscrie şi se constituie clasa (document original/scanat);
  • Adeverinţă de la unitatea de învăţământ că a participat, în unul din ultimii doi ani şcolari, după caz, la etapele judeţene/sectoare ale Municipiului Bucureşti, zonale/regionale/ Municipiul Bucureşti sau naţionale ale competiţiilor organizate de Ministerul Educaţiei şi Cercetării în cadrul Olimpiadei Gimnaziilor/ Olimpiadei Naţionale a Sportului Şcolar şi/sau în cadrul Campionatelor Naţionale Şcolare, la disciplina sportivă pentru care se înscrie şi se constituie clasa (document original/scanat);
  1. Adeverinţă (document original/scanat ) de la unitatea de învăţământ gimnazial absolvită cu media generală la disciplina educaţie fizică/ pregatire sportivă din clasele V-VIII, calculată ca medie aritmetică, cu două zecimale, fără rotunjire, a mediilor anuale la aceasta disciplină, în clasele în care a parcurs disciplina ( conditie eliminatorie);
  2. Pot fi admiţi în liceele vocaţionale, la clasele cu program sportiv, doar candidaţii care au media generală cel puţin 7 (şapte) la disciplina educaţie fizică/pregătire sportivă practică din clasele V-VIII;
  1. Copie carte de identitate copie
  2. Copie certificat de naştere

DOSARELE SE DEPUN LA SECRETARIATUL UNITAŢII ÎN PERIOADA

2.06.2020 – 5.06.2020

(517)

 
 
 
RVV