Home / Obiective 2013

Obiective 2013

Priorităţi la nivel naţional

Domeniile principale pe care se axează agenda reformei ÎPT – priorități la nivel național – sunt:

 • Generalizarea învăţării centrate pe elev;
 • Dezvoltarea parteneriatul cu agenţii economici;
 • Dezvoltarea curriculumului în acord cu cerinţele locale ale pieţei muncii;
 • Formarea continuă a personalului din învăţământ;
 • Asigurarea calităţii educaţiei şi formării profesionale;
 • Orientarea şi consilierea profesională a tinerilor;
 • Dezvoltarea reţelelor informaţionale pentru educaţie;
 • Modernizarea bazei materiale a unităţilor de învăţământ;
 • Consolidarea capacităţii manageriale în educaţie;
 • Asigurarea şanselor egale în educaţie şi formare profesională;
 • Promovarea utilizării facilităţilor TIC în predare şi învăţare;
 • Asigurarea condiţiilor de învăţare elevilor cu nevoi speciale;
 • Creşterea participării adulţilor la programele de formare continuă;
 • Promovarea parteneriatelor în cadrul Uniunii Europene prin programe finanţate din fonduri europene;
 • Creşterea numărului şi a calităţii materialelor suport pentru învăţare individuală, diferenţiată, e-learning etc.

Priorităţi şi obiective regionale şi locale

Colegiul Tehnic  ”Anghel Saligny ” se află situat  în sectorul 3 al Capitalei.Conform PRAI Regiunea Bucureşti – Ilfov 2009 – 2013 și PLAI Bucureşti 2009 – 2013, obiectivele propuse, relevante și pentru unitatea noastră școlară:

 Obiectiv general

Creşterea gradului de inserţie profesională a absolvenţilor învăţământului profesional şi tehnic cu 5% până în 2014, prin diminuarea  procentului absolvenţilor seriei curente aflaţi în şomaj până la 1% până în  2014

Obiective specifice

 •  Dezvoltarea raţională a reţelei şcolare IPT;
 •  Adaptarea ofertei educaţionale de formare profesională la cerinţele pieţei muncii până în 2014 cu o marjă de eroare de ±1%;
 •  Asigurarea condiţiilor de infrastructură şi dotare a şcolilor IPT în 80% din unităţile şcolare din regiune până în 2014;
 •  Dezvoltarea resurselor umane ale şcolilor IPT – fiecare cadru didactic să participe la cel puţin un curs de perfecţionare până în 2014;

(0)

 
 
 
RVV