Home / Cabinet de Matematica

Cabinet de Matematica

•  Matematică: cabinet, cărţi de specialitate, culegeri, manuale, portofolii ale elevilor şi profesorilor, fişe de teorie, tablouri formule matematice, videoproiector, laptop;

•   Fizică: laborator, calculator, imprimantă, retroproiector, truse de experienţe mecanice, optice, electrice, planşe, abonamente revista „Evrika”, tablouri fizicieni celebri, panou „Cerc fizică”, videoproiector, laptop;

•  Chimie: laborator, reactivi, sticlărie, tabele periodice, planşe, portofolii, culegeri, cărţi de specialitate, retroproiector, alimentatoare, voltametre, diapozitive, truse de electroliză, modele structurale, ustensile;

•  Biologie: laborator, planşe, microscoape, mulaje, retroproiector, atlase, enciclopedii, teste, truse de disecţie, videoproiector, laptop.

(0)

 
 
 
RVV