Home / Calificări și curriculum

Calificări și curriculum

Colegiul Tehnic “Anghel Saligny” pune la dispoziţia elevilor un curriculum cuprinzător şi variat, diferenţiat pe profiluri, astfel încât la sfârşitul ciclului de şcolarizare absolvenţii să-şi însuşească cunoştinţe şi abilităţi prin discipline din diferite arii curriculare (limbă și comunicare, matematică și științe ale naturii, om și societate, arte, educație fizică și sport, tehnologii);

Școala organizează și dezvolta programe de formare continuă pentru adulți;

Scoala realizează parteneriate cu beneficiarul pentru dotare, consultanță tehnică, consultanță la elaborarea programelor de pregătire, acces în unitățile productive pentru derularea pregătirii în condiții reale de muncă;

Alături de disciplinele prevăzute în trunchiul comun al curriculum-ului naţional se adaugă o serie de discipline noi sau de aprofundare prin CDŞ sau prin CDL (necesare însuşirii unor cunoştinţe din domeniul tehnic);

Sunt promovate atât cunoştinţele fundamentale, dar şi cele de specialitate tehnică;

Planul-cadru  pentru  învăţământul  preuniversitar  impune organizarea  curriculară  pe  mai multe planuri: curriculum-ul  trunchiului  comun, curriculum-ul diferenţiat şi  curriculum-ul  la  decizia  şcolii, respectiv curriculum în dezvoltare locală;

 

După  consultarea elevilor de la toate clasele de liceu curs de  zi, seral şi a agenţilor economici s-a  ajuns la următoarea formulă pentru CDŞ şi CDL:

Clasa

Domeniul de pregatire

Denumire CDL

IX

Mecanic, Construcții, Instalatii și lucrări publice Rezolvarea de probleme specifice locului de muncă

X

Electric, Constructii, Instalatii și lucrări publice Încadrarea pe piața muncii

X

Mecanic Amenajare și integrare profesională

clasa  a IX-a :

Educaţie fizică şi sport – “Pregatire sportivă practică” pentru clasele filiera vocaţional /profil sportiv ;

clasa  a X-a :

Educaţie fizică şi sport – “Pregatire sportivă practică” pentru clasele filiera vocaţional /profil sportiv ;

clasa  a XI-a :

Matematică şi ştiinte  – “Biologie aprofundat”, “Educaţie pentru sănătate” pentru clasele filiera vocaţional /profil sportiv ;

Educaţie fizică şi sport – “Pregatire sportiva practică“ pentru clasele filiera vocaţional /profil sportiv ;

clasa  a XII-a :

Matematică şi ştiinte  – “Matematică – studiu  aprofundat“, “Biologie – studiu aprofundat” pentru clasele filiera teoretica si vocational;

Limbă şi comunicare – “Limba română – studiu aprofundat“ pentru clasele filiera vocaţional / profil sportiv ;

Educaţie fizică şi sport – “Educatie  fizica – aprofundat “pentru clasele filiera teoretica;

Om și societate – Istorie – Studiu aprofundat pentru clasele filiera vocaţional / profil sportiv ;

– Geografie – Studiu aprofundat pentru clasele filiera vocaţional / profil sportiv .

(0)

 
 
 
RVV