Home / Proiecte Europene

Proiecte Europene

Denumire program/proiect POSDRU/24/2.3/G/22094 „ CALIFICAREA, SANSA  UNEI  VIETI MAI BUNE „
Perioada de derulare 2010-2011
Obiective Cresterea  nivelului de  calificare a  fortei  de munca  din constructii
Activităti Cursuri de reconversie profesionala , in domeniul constructii, instalatii si lucrari publice
Denumire program/proiect PROIECT EUROPEAN – REALIZAREA OBIECTIVELOR DE DEZVOLTARE ALE MILENIULUI.IMPLICAREA ELEVILOR SI A CADRELOR DIDACTICE DIN LICEE IN PROGRAME SI PROIECTE DE EDUCATIE PENTRU DEZVOLTARE
Perioada de derulare Dec.2010 – iunie 2013
Obiective – Cresterea gradului de constientizare a cadrelor didactice si a elevilor referitor la problemele globale si Obiectvele de Dezvoltare ale Mileniului                                                               – Dezvoltarea si valorificarea potentialului creator al tinerilor pentru a fi capabili sa initieze proiecte pe teme referitoare la problemele globale , drepturile omului si ODM- Exercitarea influentei la nivelul Comunitatilor locale pentru includerea problemelor de dezvoltare , cu accent pe saracie, discriminare si drepturile omului in politicile locale- Stabilirea unei retele de comunicare intre cadre didactice ,autoritati locale si tineri din tari dezvoltate si cele in curs de dezvoltare, menite sa contribuie la schimbarea de mentalitati si atitudini
Activităti – Activitati de formare si activitati de educatie formala menite sa asigure realizarea unui Curriculum de Educatie pentru Dezvoltare- Activitati cu tinerii pentru realizarea unor Proiecte de Educatie pentru Dezvoltare la nivelul  scolii si al comunitatii
Denumire program/proiect PROIECT NATIONAL -TINERII  IMPOTRIVA  CORUPTIEI
Perioada de derulare –  Etapa I – martie – iunie 201-  Etapa II – sept. – dec. 2011
Obiective –  Cresterea gradului de informare a tinerilor privind fenomenul coruptiei in Romania si consecintele negative asupra societatii;
– Contributia la cresterea constientizarii si incurajarea unei atitudini de intoleranta la coruptie in randul tinerilor;
– Stimularea participarii tinerilor la semnalarea cazurilor de coruptie
Activităti – sesiuni de informare anticorupţie – in etapa I-  Organizarea atelierelor de formare anticorupţie – 27 – 29.09.2011                             – Prezentarea unui proiect anticoruptie – 3.11.2011                                                             – Concurs de dezbateri – 9.12.2011
Denumire program/proiect PROIECT NATIONAL – COLTUL VERDE DIN SCOALA MEA
Perioada de derulare 21.09.2011 – 15.06.2012
Obiective – imbunatetirea colectarii selective a deseurilor- participarea activa la amenajarea unui spatiu special de colectare                                                  – sporirea responsabilitatii tinerilor fata de mediu- educarea ecologica pe componenta de colectare selectiva a deseurilor
Activităti – concurs national de proiecte de amenajare a spatiilor de colectare                                            – actiune de colectare selectiva a deseurilor din unitatile de invatamant preuniversitar
Denumire program/proiect PROIECT DE ACTIUNE COMUNITARA „ GLASUL INIMII”  –   SCOALA SPECIALA DE SURZI NR.1
Perioada de derulare   an scolar 2010 – 2011
Obiective – incurajarea elevilor pentru a se dedica activitatilor desfasurate cu persoane aflate in dificultate, in scopul sustinerii procesului de integrare sociala a acestora precum si de dezvoltare educationala personala- implicarea elevilor cu nevoi speciale , a cadrelor didactice si a elevilor Colegiului Tehnic “ A. Saligny” in cadrul proiectului care va fi realizat in echipa- realizarea incluziunii si implicarii persoanelor aflate in dificultate, prin angajarea tuturor celor interesati intr-un program educational de activitati ce promoveaza intens integrarea sociala

– cunoasterea de catre voluntari a modului de organizare a unui proiect de Actiune Comunitara, in scopul dezvoltarii lor educationale

Activităti – Concurs – scene mimate – 25 noiembrie 2010 – spectacol «  In prag de sarbatoare » 15 dec 2010- Magia sarbatorilor de  – vizita la Muzeul Taranului Roman – dec. 2010                              – Jocuri de iarna – ianuarie 2011- Concurs National de dans “ Impreuna Pentru viitor »   mai 2011                                                 – Cea mai frumoasa zi – Organizarea unor jocuri si concursuri cu prilejul Zilei Copilului – 1 iunie 2011
Denumire program/proiect POSDRU/85/1.1/S/57551„ IMBUNATATIREA  CALITATII EDUCATIEI SI FORMARII  PROFESIONALE  PRIN RETELE  PARTENERIALE „
Perioada de derulare 2011-2013
Obiective AImbunatatirea  calitatii  educatiei  si formarii profesionale  prin dezvoltarea  si pilotarea  metodologiei  pentru implementarea  Cadrului European  de Referinta  pentru Asigurarea Calitatii  in formarea profesionala, utilizand  retele  parteneriale  intre scoli.Acooperarea  si diseminarea  bunelor practici  in cadrul retelei parteneriale  pentru domenii diferite .Acrearea si managementul  unui sistem  de comunicare  eficient  intre scoli, in cadrul retelei parteneriale, pentru  domeniul respectiv.
Activităti Program de formareIntalniri  consultativeActivitati in retelele parteneriale
Denumire program/proiect POSDRU/90/2.1/S/63611„PREGATITI PENTRU PIATA MUNCII”
Perioada de derulare 36 luni
Obiective Facilitarea procesului de inserţie pe piaţa muncii a elevilor din 3 domenii de calificare (Mecanică; Electric; Construcţii, instalaţii şi lucrări publice) din regiunile Bucureşti-Ilfov şi Sud-Muntenia, prin participarea acestora la stagii de pregătire practică în parteneriat.
Acesta vizează creşterea nivelului competenţelor dobândite de viitorii absolvenţi ai învăţământului profesional şi tehnic (IPT) cu scopul de a reduce perioada de tranziţie de la şcoală la locul de muncă şi a diminua eforturile companiilor pentru integrarea profesională a
acestora.
Activităti #Activităţi de management al proiectului#Activitatea 0.1. Activităţi de implementare şi monitorizarea activităţilor proiectului
Activitatea 0.2. Activităţi de informare şi publicitate
Activitatea 0.3. Activităţi de audit
Activitatea 0.4. Activităţi de achiziţiiOrganizarea stagiilor de pregătire practică pentru elevii din învăţământul profesional şi tehnic din cele 2 regiuni

#Activitatea 1.1.  Selectarea şi stabilirea componenţei grupului de lucru
Activitatea 1.2.  Organizarea şi derularea sesiunilor de activităţi ale grupului de lucru
Activitatea 1.3.  Realizarea unui sondaj cu participarea a minim 1500 elevi pentru identificarea nevoilor acestora faţă de stagiile de practică, şi cu implicarea a cel puţin 100 de potenţiali angajatori pentru domeniile vizate din cele 2 regiuni de dezvoltare
Activitatea 1.4.  Dezvoltarea parteneriatelor între învăţământului profesional şi tehnic şi întrepinderi în scopul facilitării integrării elevilor pe piaţa muncii

Crearea de materiale suport necesare stagiilor de pregătire practică

#Activitatea 2.1.  Dezvoltarea materialelor suport necesare stagiilor de lucru
Activitatea 2.2.  Dezvoltarea instrumentelor de monitorizare şi evaluarea a stagiilor de practică

Implementarea stagiilor de pregătire practică pentru elevi cu respectarea prevederilor Ordinului ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului nr. 1702 din 06 august 2007 referitor la aprobarea convenţiei cadru privind efectuarea stagiului de pregătire

#Activitatea 3.1. Organizarea stagiilor de practică
Activitatea 3.2.  Definirea calendarului de implementare a stagiilor de practică
Activitatea 3.3.  Informarea persoanelor cu rol de tutori din cadrul întreprinderilor pentru
a asigura derularea eficientă a stagiilor de pregătire practică
Activitatea 3.4. Promovarea oportunităţilor de stagii de practică în rândul elevilor
Activitatea 3.5. Organizarea grupelor de elevi care vor participa la stagiile de practică şi alocarea lor pe agenţi economici

Monitorizarea şi evaluarea stagiilor de pregătire practică pentru elevi cu respectarea prevederilor Ordinului Ministrului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului nr. 1702 din 06 august 2007 referitor la aprobarea convenţiei cadru privind efectuarea stagiului de pregătire practică în întreprindere/instituţie publică de către elevi din învăţământului profesional şi tehnic

#Activitatea 4.1. Monitorizarea activităţilor realizate de elevi în cadrul stagiilor de pregătire practică
Activitatea 4.2.  Evaluarea competenţelor dobândite de elevi în cadrul stagiilor de practică
Activitatea 4.3.  Organizarea unui concurs între elevi în cadrul stagiilor de practică pentru premierea celor mai bune proiecte dezvoltate de elevi
Activitatea 4.4. Elaborarea unor ghiduri de practică care să conţină studii de caz, bune practici dezvoltate în cadrul proiectului, pentru a servi ca bază pentru generaţiile viitoare de elevi

Dezvoltarea şi implementarea metodelor interactive de învăţare prin crearea unui sistem informatic conceput sub forma unei platforme colaborative de tip digital pentru stagii de practică, destinat elevilor, profesorilor coordonatori, tutorilor

#Activitatea 5.1. Proiectarea sistemului informatic
Activitatea 5.2. Dezvoltarea tehnică
Activitatea 5.3. Validarea şi testare iniţială
Activitatea 5.4. Crearea ghidurilor de lucru pentru cei care vor folosi sistemul

Organizarea unei campanii de conştientizare şi informare asupra importanţei pregătirii practice la locul de muncă în vederea adaptării elevilor după absolvire la cerinţele actuale ale pieţei muncii

#Activitatea 6.1. Elaborare materiale necesare distriburii în timpul campaniei
Activitatea 6.2. Organizare a 6 seminari tematice cu privire la conştientizare nevoii de pregătire practică la locul de muncă în vederea adaptării viitorilor absolvenţi de învăţământ preuniversitar la cerinţele pieţii muncii

Diseminarea rezultatelor obţinute prin implementarea proiectului

Denumire program/proiect PROIECT DE ACTIUNE COMUNITARA „ GLASUL INIMII”  –   SCOALA SPECIALA DE SURZI NR.1
Perioada de derulare   an scolar 2011 – 2012
Obiective – incurajarea elevilor pentru a se dedica activitatilor desfasurate cu persoane aflate in dificultate, in scopul sustinerii procesului de integrare sociala a acestora precum si de dezvoltare educationala personala- implicarea elevilor cu nevoi speciale , a cadrelor didactice si a elevilor Colegiului Tehnic “ A. Saligny” in cadrul proiectului care va fi realizat in echipa- realizarea incluziunii si implicarii persoanelor aflate in dificultate, prin angajarea tuturor celor interesati intr-un program educational de activitati ce promoveaza intens integrarea sociala

– cunoasterea de catre voluntari a modului de organizare a unui proiect de Actiune Comunitara, in scopul dezvoltarii lor educationale

Activităti – Concursuri de abilitare manuala- vizita la Muzeul Taranului Roman – apr. 2012- Concurs  de dans – 13 decembrie 2011

– Organizarea unor jocuri si concursuri cu prilejul Zilei Copilului – 1 iunie 2012

 

Denumire program/proiect CONCURS NATIONAL DE ESEURI “ UNIVERSUL IMAGINAR”
Perioada de derulare Noiembrie 2011 – martie 2012
Obiective -Incurajarea creativitatii in conceperea unui eseu si a unei lucrari plastice-stimularea comunicarii, colaborarii si competitiei între elevii din toata tara-Stabilirea unei retele de comunicare intre elevi,cadre didactice, din toata tara

 

 

Denumire program/proiect PROIECT MUNICIPAL “ HRISTOS, BUCURIA TINERILOR”
Perioada de derulare An scolar 2011 – 2012
Obiective -cunoasterea traditiilor religioase,-formarea si educarea virtutilor crestine si cultivarea comportamentului moral religios-sporirea responsabilitatii tinerilor fata de ei insisi si fata de societate

-cunoasterea framantarilor, nevoilor, aspiratiilor  tinerilor pentru venirea in intampinarea si sprijinul lor cu mijloacele specifice Sfintei Biserici

-participarea activa la evenimente religioase si sociale ale comunitatii

Activităti – mese rotunde pe teme educative cu participarea unor invitati ; medici, diriginti, preot, consilier psihopedagog, reprezentanti polotie, ONG-uri-activitati de ecologizare-concursuri pe teme religioase

-activitati de cinstire a eroilor neamului

-activitati de voluntariat

Denumire program/proiect PROIECT MUNICIPALPREGĂTIREA TEHNICIENILOR MECATRONIȘTI PENTRU INTEGRAREA PE PIAȚA MUNCII
Perioada de derulare An scolar 2011 – 2012
Obiective -implicarea elevilor în propria formare profesională prin utilizarea preponderentă a metodelor active: lucrări practice, studiul de caz, exerciţiul şi proiectul didactic;-îmbunătatirea capacitatatii de documentare,  de acţiune în grup,  întărirea sentimentului de responsabilitate şi să dezvoltarea creativitatea;-stimularea comunicarii, colaborarii si competitiei între elevii din grupul tintă;

–    pregătirea elevilor pentru participarea la activităti de formare profesională;

Activităti -Laboratorul de mecatronică – Dec 2011-Standul electropneumatic – : ianuarie, 2012-Noutăți în domeniul mecatronic –  întâlnire cu reprezentanții firmelor de profil FESTO și SMC; –  februarie, 2012

-Concursul „Cel mai bun mecatronist” –  martie, 2012

-Vizită la Muzeul Tehnic „Dimitrie Leonida”;-  aprilie, 2012

-Sesiune de comunicari stiintifice pentru elevi: „Contributii ale geniului românesc la progresul tehnico- stiintific”-  mai, 2012

(0)

 
 
 
RVV