Home / Activitati / CONCURSUL ,,ZIDARUL PRICEPUT” – 2018

CONCURSUL ,,ZIDARUL PRICEPUT” – 2018

Începând cu anul 2013, Colegiul Tehnic „Anghel Saligny“ București, în parteneriat cu «Holcim România», a iniţiat proiectul educaţional  «Zidarul priceput». Proiectul a avut ca punct de pornire programul Şcoala Zidarilor, iniţiativă lansată de compania «Holcim România» în anul 2011, program al cărui obiectiv major este pregătirea următoarei generaţii de zidari,  calificaţi prin cursuri de instruire şi transfer de expertiză tehnică. Programul Şcoala Zidarilor şi concursul naţional «Zidarul priceput», derulat în cadrul proiectului «Zidarul priceput», au pornit de la necesitatea acută la nivel naţional de zidari calificaţi. În anul 2018, la fel ca şi în anii anteriori, companiile, fie ele multinaţionale, mici sau mijlocii, se confruntă cu un deficit de personal angajat în domeniul tehnic, în situaţia în care mai puţin de 6.000 de zidari calificaţi lucrează în România, iar o mare parte dintre cei angajaţi nu cunosc practicile de lucru corecte în construcţii şi nu performează în domeniu.

Proiectul educaţional «Zidarul priceput», iniţiat în 2013 ca proiect municipal, s-a dezvoltat astfel încât în anul 2015 a fost implementat la  nivel naţional cu implicarea unui număr important de licee cu profil tehnic din ţară.

Cea  de-a IV-a ediţie a Concursului «Zidarul Priceput», derulat în cadrul proiectului interregional «Zidarul priceput», a avut loc în perioada 9-11 mai 2018, fiind inclus  în calendarul activităţilor educative interregionale 2018, aprobat de Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice (MENCS). Proiectul şi-a propus  atât dezvoltarea personală şi profesională a elevilor din clasele IX-XII de la colegiile tehnice din întreaga ţară şi a elevilor de la şcoala profesională (şcoli care au calificări din domeniul construcţii, instalaţii şi lucrări publice), cât şi promovarea abilităţilor specifice lucrului în parteneriat, în care un rol important îl au dialogul, colaborarea şi competiţia între elevi, dar şi între cadrele didactice din unităţile de învăţământ implicate în proiect.

Pe parcursul celor două zile de concurs, elevii au susţinut două probe de evaluare teoretică şi practică, ambele desfăşurate şi coordonate de către cadre didactice din cadrul Colegiului Tehnic „Anghel Saligny“. Echipamentele de protecție, materialele de construcţie (BCA, ciment TENCO, nisip) au fost asigurate de către «Holcim România», companie care a făcut posibilă desfăşurarea acestui concurs prin sprijinul financiar oferit pentru transportul elevilor în Bucureşti, cazarea şi masa pentru elevii şi cadrele didactice, vizita în Bucureşti, acordarea premiilor şi a diplomelor.

Experienţa a dovedit faptul  că antrenarea elevilor în activităţi extracurriculare de tipul proiectelor educaţionale tehnice contribuie la dezvoltarea abilităţilor practice, a lucrului  în echipă, a colaborării şi a competiţiei între elevi şi, nu în ultimul rând, le demonstrează elevilor că a învăța poate fi ceva plăcut și distractiv, atunci când sunt motivaţi  şi implicaţi în propria învăţare.

 

Prof. Maria Rădoi,

director Colegiul Tehnic “Anghel Saligny”

(165)

 
 
 
RVV