Home / Noutati / Laborant IM

Laborant IM

Examen de promovare la o treapta profesionala superioara- Laborant  IM

Colegiul Tehnic Anghel Saligny organizeaza examen de promovare la o treapta profesionala

superioara pentru functia de Laborant  IM.

1.Legea Nr.319/2006 legea securităţii şi sănătăţii în muncă;

2.Legea nr.477/2004 privind Codul de conduita al personalului contractual din autorităţile şi

3.Legea nr. 307 din 12 iulie 2006(*actualizată*) privind apărarea împotriva incendiilor.

5.Trusa de fizica pentru liceu-experimente privind modulele I si II

6. Trusa de fizica pentru liceu-experimente privind modulele III , IV si V

7.Utilizarea microscopului optic in identificarea celulelor vegetale si animale

Locul, data ,durata si ora desfasurarii examenului:

Concursul se va desfasura in data de 3.08.2015, ora 10.00, la sediul din Bdul Nicolae Grigorescu,

Nr. 12, Sector 3, Bucuresti;Durata examenului de promovare este de 3 ore.

Calendarul de desfasurare a examenului:

Afisarea rezultatelor la proba scrisa: 3.08.2015

Contestatiile cu privire la rezultatul probei scrise  se depun in data 04.08.2015

Afisarea rezultatelor finale : 06.08.2015

(211)

 
 
 
RVV