Home / Noutati / Obiectele de dezvoltare ale mileniului

Obiectele de dezvoltare ale mileniului

Proiectul Obiectivele de dezvoltare ale mileniului s-a derulat  și la noi în școală în perioada 2011-2013 prin intermediul profesorilor formatori Bădiță Elena, Dima Irina , Dumitru Carmen, Moțoc Delia, Putineanu Tatiana, Scarlat Mihai, Ștefan Marinela.

Cursul opțional a fost implementat în anul școlar 2012-2013 la clasele a XI-a sportivi și a fost predat de către profesoarele de istorie Ștefan Marinela și Putineanu Tatiana. Obiectivele de Dezvoltare ale Mileniului

Au fost realizate numeroase activități școlare și extrașcolare în cadrul proiectului: dezbateri, vizite, concursuri, filme didactice, sesiuni de referate și prezentări power-point, excursii, elevii implicați primind diplome care le recunoaște formarea în tematica ODM.

Obiectivele de dezvoltare ale mileniului:

Obiectivul 1 – Reducerea sărăciei severe

Ţinta 1.A (globală): Înjumătăţirea, în perioada 1990-2015, a numărului de persoane al căror venit este mai mic de 1 dolar pe zi
Indicatorul 1.1 – Procentul de populaţie a cărei putere de cumpărare este de sub un dolar pe zia
Indicatorul 1.2 – Rata disparităţii sărăciei
Indicatorul 1.3 – Proporţia celei mai sărace cincimi în consumul naţional

Ţinta 1.B (globală): Atingerea încadrării totale şi productive în câmpul muncii, precum şi asigurarea unui loc de muncă decent tuturor persoanelor, inclusiv femeilor şi tinerilor
Indicatorul 1.4 – Creşterea ratei PIB pe persoană angajată
Indicatorul 1.5 – Rata număr de angajaţi din total populaţie
Indicatorul 1.6 – Proporţia celor angajaţi şi a căror putere de cumpărare este sub un dolar pe zi
Indicatorul 1.7 – Proporţia familiilor formate din persoane active în totalul numărului de angajaţi

Ţinta 1.C (globală) – Înjumătăţirea, între 1990 şi 2015, a procentului de persoane care suferă din cauza foametei
Indicatorul 1.8 – Incidenţa taliei mici la copiii cu vârsta mai mică de cinci ani
Indicatorul 1.9 – Proporţia populaţiei care are un consum de calorii sub nivelul minim al unei diete ce asigură necesarul de energie

Obiectivul 2 – Accesul universal la ciclul primar de învăţământ

Ţinta 2.A (globală) – Asigurarea că, până în 2015, copiii de pretutindeni, indiferent că sunt fete sau băieţi, vor putea să încheie un ciclu primar complet de studii
Indicatorul 2.1 – Rata netă de înscriere în ciclul primar de învăţământ
Indicatorul 2.2 – Proporţia elevilor care s-au înscris în clasa I-a şi au terminat clasa a IV-a

Indicatorul 2.3 – Rata de alfabetizare a tinerilor cu vârsta între 15 şi 24 de ani, bărbaţi şi femei

Obiectivul 3 – Promovarea egalitatii intre sexe si afirmarea femeilor

Ţinta 3.A – Eliminarea disparităţilor de gen din învăţământul primar şi secundar, de preferat până în 2005, iar din toate formele de învăţământ nu mai târziu de anul 2015
Indicatorul 3.1 – Rata fetelor la cea a băieţilor din ciclurile primar, secundar şi terţiar de învăţământ
Indicatorul 3.2 – Rata de ocupare în muncă a femeilor în sectoarele de activitate neagricole

Indicatorul 3.3 – Proporţia numărului de femei parlamentar din numărul total al membrilor Parlamentului

Obiectivul 4 – Reducerea mortalitatii la copii

Ţinta 4.A – Reducerea cu două treimi, în perioada 1990-2015, a mortalităţii la copiii cu vârsta sub cinci ani
Indicatorul 4.1 – Rata mortalităţii la copiii cu vârsta mai mică de cinci ani
Indicatorul 4.2 – Rata mortalităţii infantile
Indicatorul 4.3 – Proporţia copiilor cu vârsta sub un an vaccinaţi împotriva rujeolei

Obiectivul 5 – Imbunatatirea sanatatii materne

Ţinta 5.A – Reducerea cu trei sferturi, în perioada 1990-2015, a ratei mortalităţii materne
Indicatorul 5.1 – Rata mortalităţii materne
Indicatorul 5.2 – Proporţia numărului de naşteri asistate de personal sanitar calificat
Ţinta 5.B – Atingerea, până în 2015, a accesului universal la servicii de sănătate a reproducerii
Indicatorul 5.3 – Rata prevalenţei metodelor contraceptive
Indicatorul 5.4 – Rata de naşteri la adolescente
Indicatorul 5.5 – Servicii de îngrijire ante-natală (cel puţin o vizită la medic şi cel puţin patru vizite la medic)
Indicatorul 5.6 – Nevoia neacoperită de servicii de planificare familiară

Obiectivul 6 – Combaterea HIV/SIDA si a tuberculozei

Ţinta 6.A – Stoparea, până în 2015, şi apoi începerea redresării răspândirii HIV/SIDA
Indicatorul 6.1 – Rata prevalenţei HIV în rândul populaţiei cu vârsta între 15 şi 24 de an
Indicatorul 6.2 – Folosirea prezervativului la ultimul contact sexual de risc
Indicatorul 6.3 – Proporţia populaţiei cu vârsta între 15 şi 24 de ani care au o bună înţelegere a ceea ce înseamnă HIV/SIDA
Indicatorul 6.4 – Rata înscrierii la cursurile şcolare a orfanilor la înscrierea la cursurile şcolare a copiilor cu familie, pentru categoria de vârstă 10-14 ani
Ţinta 6.B – Atingerea accesului universal la tratamentul împotriva HIV/SIDA al tuturor celor care au nevoie de acesta până în 2010
Indicatorul 6.5 – Proporţia populaţiei într-un stadiu avansat al infectării cu HIV care are acces la tratament antiretroviral
Ţinta 6.C – Stoparea, până în 2015, şi apoi începerea redresării incidenţei malariei şi a altor boli infecţioase majore
Indicatorul 6.6 – Rata decesului şi cea a incidenţei, asociate cu malaria
Indicatorul 6.7 – Proporţia copiilor cu vârsta sub cinci ani care dorm în paturi acoperite cu plase de ţânţari şi proporţia copiilor cu aceeaşi vârstă cu febră şi care sunt trataţi de medicamente anti-malarie adecvate
Indicatorul 6.8 – Ratele de incidenţă, prevalenţă şi deces asociate tuberculozei
Indicatorul 6.9 – Numărul cazurilor de tuberculoză depistate şi tratate sub observare directă pe termen scurt

Obiectivul 7 – Asigurarea durabilităţii mediului

Ţinta 7.A – Integrarea principiilor de dezvoltare durabilă în politicile şi programele statelor şi redresarea risipei de resurse naturale
Indicatorul 7.1 – Proporţia suprafeţei de teren acoperită de păduri
Indicatorul 7.2 – Totalul emisiilor de dioxid de carbon pe cap de locuitor şi pe 1 dolar PIB (puterea de cumpărare), precum şi consumul de substanţe care afectează stratul de ozon
Indicatorul 7.3 – Proporţia stocului de peşte care trăieşte în siguranţă în limitele biologice
Indicatorul 7.4 – Proporţia resurselor totale de apă folosite
Ţinta 7.B – Reducerea pierderii biodiversităţii şi atingerea, până în 2010, a unei scăderi semnificative a ratei pierderilor
Indicatorul 7.5 – Proporţia ariilor terestre şi marine protejate
Indicatorul 7.6 – Proporţia speciilor pe cale de dispariţie
Ţinta 7.C – Înjumătăţirea numărului de persoane care nu au acces durabil la o sursă de apă potabilă şi la servicii de bază de canalizare, până în 2015
Indicatorul 7.7 – Proporţia populaţiei ce utilizează o sursă sigură de apă potabilă
Indicatorul 7.8 – Proporţia populaţiei ce utilizează un serviciu de canalizare îmbunătăţit
Ţinta 7.D – Îmbunăţirea semnificativă, până în 2020, a vieţii unui număr minim de 100 de milioane de locuitori ai mahalalelor
Indicatorul 7.9 – Proporţia populaţiei urbane ce trăieşte în mahalaleb

Obiectivul 8 – Crearea unui parteneriat global pentru dezvoltare

Ţinta 8.A – Crearea unui sistem financiar şi comercial nediscriminatoriu, predictibil, deschis şi bazat pe regulamente. Include un angajament ferm de aplicare a regulilor bunei guvernări, ale dezvoltării şi ale combaterii sărăciei, atât la nivel naţional, cât şi internaţional.
Unii dintre indicatorii menţionaţi în cele ce urmează sunt monitorizaţi separat pentru ţările cel mai puţin dezvoltate, pentru statele din Africa, cele fără ieşire la mare şi pentru insulele mici aflate în curs de dezvoltare.

Ţinta 8.B – Revolvarea problemelor speciale ale ţărilor cel mai puţin dezvoltate. Include tarife şi cote de acces liber pe piaţă pentru ţările cel mai puţin dezvoltate, programe de asistenţă umanitară pentru statele cu datorie externă extrem de mare şi chiar anularea acestei datorii şi o asistenţă oficială pentru dezvoltare mai generoasă destinată reducerii sărăciei.

Ţinta 8.C – Îndeplinirea cerinţelor speciale ale ţărilor fără ieşire la mare şi ale ţărilor în curs de dezvoltare din insulele mici aflate (prin intermediul Programului de Acţiune pentru Dezvoltarea Durabilă a acestor ţări şi rezultatul celei de-a XXII-a sesiuni speciale a Adunării Generale ONU).

Ţinta 8.C – Rezolvarea pe termen lung a problemelor generale legate de datoria externă a ţărilor în curs de dezvoltare prin măsuri luate la nivel naţional şi internaţional.

 

Asistenţa oficială pentru dezvoltare (ODA)
Indicatorul 8.1. Asistenţa netă, totală şi destinată ţărilor cel mai puţin dezvoltate, ca procent din venitul intern brut al ţărilor donatoare din zona OECD/DAC
Indicatorul 8.2 – Raportul dintre ODA sectorială bilaterală a donatorilor din zona OECD/DAC şi serviciile sociale de bază (educaţie, asistenţă medicală primară, nutriţie, apă potabilă şi canalizare)
Indicatorul 8.3 – Procentul de asistenţa oficială bilaterală pentru dezvoltare de la donatorii din zona OECD/DAC ce nu este utilizată
Indicatorul 8.4 – ODA accesată de ţările fără ieşire la mare aflate în curs de dezvoltare ca procent din venitul naţional brut al acestora
Indicatorul 8.5 – ODA accesată de insulele mici aflate în curs de dezvoltare care procent din venitul naţional brut al acestora

Acces la pieţe
Indicatorul 8.6. – Procentul din totalul importurilor ţărilor dezvoltate (ca valoare şi excluzând importul de arme) din ţările în curs de dezvoltare şi cel mai puţin dezvoltate, scutite de taxe
Indicatorul 8.7 – Tarifele medii impuse de ţările dezvoltate asupra produselor agricole, ţesăturilor şi textilelor provenite din ţările în curs de dezvoltare
Indicatorul 8.8 – Sprijinul agricol estimat de ţările OECD ca procent din produsul intern brut al acestora
Indicatorul 8.9 – Procentul de ODA furnizat pentru întărirea capacităţii comerciale

Reducerea datoriei externe
Indicatorul 8.10 – Numărul total de ţări care au decis nivelul reducerii datoriei externe şi numărul statelor care au şters datoria externă (cumulat)
Indicatorul 8.11 – Nivelul asumat de reducere a datoriei externe şi evaluarea la mijlocul parcursului
Indicatorul 8.12 – Datoria externă ca procent din exportul de bunuri şi servicii

Ţinta 8.E – Deschiderea accesului ţărilor dezvoltate la medicamente de bază ieftine, în colaborare cu firmele de produse farmaceutice
Indicatorul 8.13 – Procentul de populaţie care are acces constant la medicamente de bază

Ţinta 8.F – Deschiderea accesului la beneficiile aduse de noile tehnologii, în special cea a informaţiei şi comunicării, în colaborare cu sectorul privat
Indicatorul 8.14 – Numărul de linii telefonice la 100 de locuitori
Indicatorul 8.15 – Numărul de abonaţi la serviciile de telefonie mobilă la 100 de locuitori
Indicatorul 8.16 – Numărul de utilizatori de Internet la 100 de locuitori

 

(346)

 
 
 
RVV