Home / Oferta educationala 2013-2014 / Scoala Profesionala – durata de 2 ani

Scoala Profesionala – durata de 2 ani

Domeniul: Mecanică

Calificarea profesională: SUDOR – 1 clasă

 

Colegiul Tehnic „Anghel Saligny” asigură, începând cu anul şcolar 2012- 2013, pregătirea elevilor pentru calificarea „SUDOR” (autorizată prin OMEN nr.3747/24.05.2013), învăţământ profesional, cu durata de doi ani.

Calificarea „SUDOR” asigurã absolvenţilor posibilitatea angajării la agenţi economici din ţară şi din străinătate in condiţii financiare foarte avantajoase. În plus, în momentul actual, pentru această calificare există cerere pe piaţa muncii interne şi externe.

Avantaje:

  • Bursa lunară de 200 RON;
  • Posibilitatea angajării ca personal calificat, după numai doi ani de studiu;
  • Abonament de transport RATB gratuit;
  • Masă gratuită la cantina RATB în perioada practicii;
  • Posibilitatea continuării studiilor liceale, prin forma de învăţământ seral;

Condiţii de înscriere:

  • Elevi ai clasei a IX-a, indiferent de filieră, profil sau domeniul de pregătire;
  • Absolvenţi ai clasei a IX-a, din seriile anterioare, cu vârsta sub 18 ani (până la 1 septembrie 2013);

Perioada de înscriere:

  • 11 iunie – 25 iunie 2013;
  • 27 august – 31 august 2013

 

Colegiul Tehnic „Anghel Saligny” dispune de atelier pentru sudură şi laborator tehnologic, dotate cu echipamente tehnice de ultimă generaţie, precum şi de resursă umană specializată pentru desfăşurarea în condiţii optime a activităţii teoretice şi practice prevăzute în programa şcolară, în scopul formării competenţelor prevăzute în Standardele de Pregătire Profesională specifice calificării de „SUDOR”.

(871)

 
 
 
RVV