Home / Activitati / Zidarul priceput

Zidarul priceput

Holcim România a organizat  în săptămâna “Să ştii mai multe, să fii mai bun” concursul Zidarul priceput în cadrul Colegiul Tehnic ”Anghel Saligny” Bucureşti. Ca parte integrantă a modului nostru de viaţă, zidăria şi tencuiala implică  materiale variate, deci şi locuri de muncă pentru diverse niveluri de competenţe profesionale. Concursul pe teme de „zidărie” se bazează pe dezvoltarea abilităţilor practice şi formarea deprinderilor pentru lucrul în echipă, elemente esenţiale pentru marea performanţă. În acest context, sunt indispensabile exigenţe înalte de calificare profesională şi standarde educaţionale solide, astfel încât absolventul de liceu, cu specializarea de „Tehnician în construcţii şi lucrări publice” şi „Tehnician desenator pentru construcţii şi instalaţii”, să poată răspunde cererii reale de pe piaţa muncii din România şi din Europa.

Elevii au fost instruiţi în atelierul şcoală să respecte normele de protecţia muncii, să execute diferite tipuri de  zidării, să prepare conform reţetei Tenco, material pus la dispoziţie de firma Holcim şi să-l pună în operă. Concursul s-a desfăşurat între două clase a X -a cu profil de construcţii şi a constat într-o probă practică şi una teoretică. Abilităţile practice şi teoretice ale elevilor au fost premiate de către Holcim România  în săptămâna “Să ştii mai multe, să fii mai bun!” .

Profesori implicaţi: Zlătoianu Ioana, Iordan Mirela, Abeaboieru Petrică.

Număr de elevi şi număr de cadre didactice implicate: 20 elevi şi 3 cadre didactice.

Obiectivele proiectului au fost realizate prin derularea unor activităţi variate şi complexe, cu un preponderent caracter aplicativ, prin promovarea dialogului, colaborării şi a competiţiei între elevi:

  1.  Atelierul de zidărie
  2. Standul elevilor
  3. Noutăţi în domeniul cimentului – întâlnire cu reprezentanţii firmei de profil Holcim
  4. „Zidarul priceput” – Concurs pe teme de zidărie şi tencuială

Parteneri implicaţi : Holcim România

Diseminarea activităţilor proiectului a fost realizată astfel:

  1.  Coordonatorii proiectului au actualizat avizierul şcolii cu informaţii privind activităţile derulate;
  2. Profesorii  au realizat articole, care vor fi publicate în revista şcolii, fotografii, CD-uri şi filme de prezentare a activităţilor derulate;
  3. Coordonatorii proiectului au organizat activităţi metodice, workshop-uri, în care au prezentat colegilor rezultatele obţinute prin derularea proiectului.

 

(104)

 
 
 
RVV